Disclaimer

Juridische aanwijzingen van Skil Europe BV

© Copyright 2017

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's alsmede de samenvoeging van al deze zaken op Skil websites zijn beschermd onder het auteursrecht en andere commerciële beschermende rechten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Sommige Skil websites bevatten ook foto's waar het auteursrecht van derden op rust.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, worden alle handelsmerken op Skil websites beschermd onder het merkenrecht. Dit geldt met name voor Skil handelsmerken, type-aanduidingen, bedrijfslogo's en emblemen. De merken en ontwerpelementen die zijn gebruikt op onze sites, zijn intellectueel eigendom van Skil Europe BV.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website werd met de grootste zorg samengesteld. Skil Europe BV kan evenwel niet instaan voor de nauwkeurigheid van de verschafte informatie. Skil Europe BV sluit hierbij alle aansprakelijkheid voor schade uit die direct of indirect resulteert uit het gebruik van deze website, behoudens in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van Skil.

Aanwijzing m.b.t licentie

Het intellectuele eigendom dat de Skil website bevat, bijv. octrooien, merken en auteursrechten, is beschermd. Deze website verleent geen licentie voor gebruik van intellectueel eigendom van Skil of derden.

Juridische aanwijzing

Skil Europe BV dankt u voor uw bezoek aan deze website en voor uw interesse in onze producten. Alle persoonlijke gegevens die op de Skil website zijn ingevoerd, worden opgeslagen, verwerkt en indien nodig doorgegeven aan bedrijven van Skil Europe BV, uitsluitend met het doel om u een persoonlijke dienst te bewijzen, u productinformatie of service-offertes toe te sturen. Skil Europe BV garandeert dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke regelingen inzake bescherming van persoonsgegevens.