Privacy- en cookiebeleid van Skil

Skil dankt u voor uw interesse in onze producten en uw bezoek aan deze website.

Skil respecteert uw privacy
De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zorg waar wij bijzondere aandacht aan besteden tijdens onze bedrijfsprocessen. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn onderdeel van ons bedrijfsbeleid, en wij verwerken persoonlijke gegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver automatisch de naam op van uw internetprovider, uw IP-adres, de website van waaruit u onze website bezoekt, de pagina op onze website die u op dat moment bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Onze websitelogbestanden kunnen worden gebruikt om problemen op te lossen en de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van onze website te beschermen.

Wanneer u onze website bezoekt, zullen wij uw naam of contactgegevens niet verwerken, tenzij u ervoor kiest dergelijke informatie aan ons te verschaffen, bijvoorbeeld via ons contactformulier.

Gebruik en bekendmaking van persoonlijke gegevens en specificatie van doeleinden
Skil zal uw persoonlijke gegevens louter gebruiken voor het technische beheer van onze websites, klantenbeheer, productenquêtes en marketing, in de mate die noodzakelijk is in elk specifiek geval. Indien nodig kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan leveranciers die door ons zijn gecontracteerd om te helpen bij deze activiteiten.

Elke leverancier die uw gegevens moet verwerken, is contractueel verplicht uw gegevens enkel te verwerken als dit nodig is om hun diensten aan ons aan te bieden en is verplicht om geschikte beveiligingsmaatregelen te treffen om uw gegevens te vrijwaren.

Wij verschaffen onder geen enkel beding persoonlijke gegevens over u aan derden, behalve als u daar uitdrukkelijk mee instemt, of als wij daar wettelijk verplicht toe zijn.

Beveiliging
Skil gebruikt geschikte beveiligingsmaatregelen om de gegevens die wij beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegde personen of niet-goedgekeurde bekendmaking. Onze beveiligingsprocedures worden continu verbeterd naarmate er nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen of gebruikt door de browser op uw toestel met internetverbinding (zoals een pc, smartphone of tablet).

Skil kan cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om de voorkeuren van onze bezoekers op te slaan en onze website dienovereenkomstig te optimaliseren. Omwille van de eenvoud, worden vergelijkbare technologieën, zoals trackers, pixels, web bugs enz. ook cookies genoemd.

Als u niet instemt met het gebruik van cookies, kunt u uw browser instellen om cookies niet te aanvaarden. Bepaalde gedeeltes van de meeste websites werken mogelijk niet naar behoren als u cookies weigert.

U kunt ook de instellingen van uw browser gebruiken om een “niet volgen”-verzoek te versturen met uw browseverkeer. Onze website is momenteel niet geconfigureerd om “niet volgen”-verzoeken die uw browser kan verzenden in te willigen.

Goedkeuring voor cookies van derden
Door onze website te blijven bezoeken vanaf onze homepage, stemt u in met het gebruik van cookies op uw website. Meer bepaald stemt u in met het gebruik van de volgende cookies van derden.

Analytische cookies

  • Google Analytics
  • New Relic

Sociale-mediacookies

  • Youtube.com

Keuzevrijheid
Wij zouden uw gegevens willen gebruiken om u op de hoogte te houden over onze producten en diensten, en uw mening te vragen, indien van toepassing. Uw deelname aan dergelijke campagnes is uiteraard vrijwillig. Als u niet langer instemt met het gebruik van uw gegevens, kunt u ons daar te allen tijde op de hoogte van brengen, zodat wij dienovereenkomstig het gebruik van uw gegevens kunnen verbieden.

De websites van Skil kunnen links bevatten naar andere websites, die niet worden gedekt door dit privacy- en cookiebeleid.

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als u op de hoogte wenst te blijven van enige wijzigingen, raden wij u aan deze webpagina regelmatig te bezoeken.        

Als enige persoonlijke gegevens die wij van u hebben verkeerd zijn, ondanks onze inspanningen voor nauwkeurigheid en tijdigheid, zullen wij deze informatie verbeteren op uw verzoek.

Contact
Neem voor informatie, nuttige suggesties, vragen of klachten inzake de verwerking van uw persoonlijke gegevens of ons gebruik van cookies contact op met ons via de hier verschafte contactgegevens.